ѝ (зам.) - тропа (гл.)

Му носеше од страв да не стане Илко гробник и да ѝ тропа, да ѝ бара јадење, да рошка по долапите како што правеше кога беше жив.
„Јанsа“ од Јован Стрезовски (1986)