ѝ (зам.) - аба (имн.)

Стоеше така исачена од патеката да им направи пат на жените што наидуваа отспротива и кога, одеднаш, од земја, онаму отаде, од гробот на деда ѝ Нича ѝ аба и Стамена кои биле закопани тука, а не во нејзиното село, шикна од земја чадливиот оган и чиниш до небо, како топола вретенесто се извиши застрашувачки кревајќи се сè повисоко и повисоко.
„Човекот во сина облека“ од Мето Јовановски (2011)