ангел (имн.) - се (зам.)

На лицето на малечкото ангелче се појави грч, малку поразличен од оној претходниот што беше замолчен со белата течност која сѐ уште се цедеше.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)