ангел (имн.) - ја (зам.)

Па ангелот ја облета тивко, ја помилува по црната долга коса, кришум, без таа да забележи...
„Ветришта“ од Радојка Трајанова (2008)