ангел (имн.) - и (чест.)

Видел: човекот во себе носи и ангел и ѓавол.
„Злодобро“ од Јован Стрезовски (1990)
- Фреската во манастирот ни кажува дека и ангел и ѓавол имало во нас... И добро и зло...
„Злодобро“ од Јован Стрезовски (1990)