андерграунд (имн.) - експлозија (имн.)

Грот: Колку беше свесен за андерграунд експлозијата во доцните 60-ти? !
„МАРГИНА 22“ (1995)