андерграунд (имн.) - круг (имн.)

И покрај врежаното мислење, повеќеми­ната од неговите актери, пред да се појават во неговите филмови, веќе имаа одреден углед во њујоршките андерграунд кругови и во Ист Вилиџ (макар како ексцентрици).
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)