андерграунд (имн.) - неделник (имн.)

Мојот стрип почна да се појавува заедно со таканаречените андерграунд неделници во земјава.
„МАРГИНА 22“ (1995)