андерграунд (имн.) - поет (имн.)

Тоа беше време на интензивно дружење со двајца андерграунд поети, Поп Дучев и Ванчо Ѓошевски - Irfante кој сѐ уште живее во Берлин - место каде заврши последната европска војна и од каде почна реално да се распаѓа комунизмот.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)
По тој повод заедно со ингениозниот андерграунд поет Mars So го стартувавме -” The Drogerash scienthific, degeneric show of Volchar & Coala” - радио драма која одеше на брановите на канал 103 во времето кога Велечасниот Путица беше главен.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)