андерграунд (имн.) - потенцијал (имн.)

Во последниов проект (Маклабас - сѐ уште во фаза на развој) мислам дека се здружија скоро сите андерграунд потенцијали на овој град, но исто така добивме и огромна помош од нашите луѓе во странство (Поп Дучев од Шведска Жанета Вангели од Германија, Митко Панов, Тони Аџиниколов и Милчо Манчевски од Њујорк, David DeHelly од Токио...
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)