андерграунд (имн.) - толпа (имн.)

Имено, тој е кибер- гуру, еден сциентифички подземен идеолог кој влијае врз најезотеричните слоеви на андерграунд толпата.
„МАРГИНА бр. 26-28“ (1996)