андерграунд (имн.) - херој (имн.)

- Во Њујорк станува андерграунд херој; претстави и перформанси низ целиот свет. 4 1982.
„МАРГИНА бр. 11-12“ (1995)