главатар (имн.) - има (гл.)

Едниот главатар имал ќерка убавица. Ја викале Преспа. Таа се грижела катавечер да ги затина кладенците.
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)
А другиот главатар имал син - Лабид - момче со стамена става.
„Молика пелистерска“ од Бистрица Миркуловска (2014)