глава (имн.) - извлече (гл.)

Одвај жива глава извлеков тогаш.
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)