голтар (имн.) - шумски (прид.)

А ако се дознае дека некој го прикрива и го чува за голтарите шумски, веднаш и најстрого ќе биде казнет и ликвидиран. Јасно?
„Дружината Братско стебло“ од Јован Стрезовски (1967)