дивоградба (имн.) - пиштол (имн.)

O Тешкото... Зурли штом писнат на рамковна свадба недела е ден за нова дивоградба пиштоли фрчат, овчо се гнете слушнав на вести убиле дете О Тешкото...
„Проклетници“ од Горан Јанкуловски (2012)