зијан (имн.) - ќе (чест.)

Арно ама што рекол некој: "Не треба човек да се радува многу, ни да жали многу, оти зијан ќе го најде".
„Силјан штркот“ од Марко Цепенков (1900)
Море, кој не ве знае само зијан ќе биде.
„Синовски татковци“ од Димитар Солев (2006)