корен (имн.) - извлече (гл.)

Опитен да се снајде и во најтежок час, од под еден корен извлече заспан еж и го облепи со кал и го фрли во оганот.
„Пупи Паф во Шумшул град“ од Славко Јаневски (1996)