мастило (имн.) - направен (прид.)

Како што кажуваат моите белешки од тетратката со рачно изработена корица од бел картон нашаран со траги од црвено и сино мастило направени со четкичка за боење и со наслов китнасто напишан ДНЕВНИК НА ТАШКО за своето проживеано, станува збор за мој престој кај Нанчо повеќе од еден месец, односно според записот од 15.10.1951 г. понеделник, кај бајто Шишко сум се преселил на 14.10.1951, во недела.
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)