музичар (имн.) - кој (зам.)

Се разбира, тоа е мултимедијално искуство во кое можете да користите какво сетило и да сакате. ñКаков совет би му дал на музичар кој стартува сега?
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)