музичар (имн.) - си (зам.)

Само ова со кичот, малку претерува. - Како можеш – му вели на Саше – толку да далдисуваш во тие песни, а некој музичар си ми бил!
„Игбал, мојата тајна“ од Јагода Михајловска Георгиева (2000)
Весели што учествуваат во продавање евтина странска музика, малите фигурички на музичарите си ја тераа својата песна без да ми обрнат преголемо внимание.
„Ниска латентна револуција“ од Фросина Наумовска (2010)