останат (имн.) - андерграунд (имн.)

Ни предложи некои од нашите филмови да ги ставиме во неговиот каталог, заедно со останатите андерграунд филмови кои ги држеа во FMDC, но тоа на Пол воопшто не му се допадна.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)