пакост (имн.) - врз (предл.)

Низ сокаците пак се лизгаа греовите, се лепеа ситните злости и пакости врз јазиците на дилизерите.
„Захариј и други раскази“ од Михаил Ренџов (2004)