пакост (имн.) - за (предл.)

И пакост за оние што не го држат носот подалеку од мојот праг.“ Од зад една подотвореност се протна човекот што две ноќи пред тоа му тропаше на врата.
„Месечар“ од Славко Јаневски (1959)