парче (имн.) - са (прид.)

Еве, овде прочитав... гледај што вели: "Свеста, тоа свесно ЈАС е сместено меѓу "визбата" и "катот", како парче са- лама меѓу две парчиња леб.
„Го сакате ли Дебиси“ од Лазо Наумовски (1973)