печалба (имн.) - има (гл.)

Од секаде каде најблиските и биле на печалба има слики на кои се гледа облечена во тамошни алишта, а тука, во Врбник, ги носи домашните руби.
„На пат со времето“ од Петре Наковски (2010)