печалба (имн.) - оди (гл.)

Сите на печалба одат, Костадин не оди“...
„Печалбари“ од Антон Панов (1936)