пиштол (имн.) - наметне (гл.)

И што уште за Виски Вокер да се рече? место пиштол наметнал фута и палачинки за љубената печел.
„Најголемиот континент“ од Славко Јаневски (1969)