пиштол (имн.) - објавува (гл.)

Китан спука од чардакот со пиштолот објавувајќи му на селото дека кошулата е крвава.
„Злодобро“ од Јован Стрезовски (1990)