пиштол (имн.) - си (гл.)

— А бре, ти со три пиштоли си родила дете, ми велат.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)