пиштол (имн.) - кој (зам.)

Дики: Јас сум духот на оваа торта! (Ги прска со пиштолот кој го извлекува одзади) Првиот: Што е ова?! (Се брише) 150 okno.mk Вториот (Лижејќи си ги прстите): Ова не е вода!
„МАРГИНА бр. 37“ (1997)
Една вечер, откако ја довршил “Житно поле со гаврани”, го зел пиштолот кој го криел во креветот и си испукал куршум во стомакот.
„Сестрата на Сигмунд Фројд“ од Гоце Смилевски (2010)
Тој најпрво помислил дека брзите нозе ќе го спасат од трагедијата да биде наденат на рог од крава, ама после сто-двесте метри стипл-чес, сфатил дека куршумот насочен кон кравата, а испукан од пиштолот кој случајно го имал кај себе, ќе му овозможи да поживее малку повеќе од годините што си ги носел на плеќите.
„Календар за годините што поминале“ од Трајче Кацаров (2012)