пиштол (имн.) - ме (зам.)

А и пиштолот ме налегнува и ме набива на колкот.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)