пиштол (имн.) - што (зам.)

Добро е што пиштолот што го држи не е вистински, помисли Винстон.
„1984“ од Џорџ Орвел (1998)