пиштол (имн.) - во (предл.)

Овој малиот е на него. (Му брка во пазувата и вади пиштолче) Гледаш, уште од сега пиштол во појасот ставил.
„Духот на слободата“ од Војдан Чернодрински (1909)
Од прозорците нарипаа пет снажни момчиња во мариовска облека – селани-гологлави, со долги перчиња заплетени на темето, во бели кошули и гаќи, со опинци, вооружени секој со по еден пиштол во левата и јатаган во десната рака.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
Да ја отвори, но не да се предаде и напие вода, ами со пиштолот во левата рака и јатаганот во десната.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)
„А-аа! Така значи, така, гаде препреден...” скреска офицерот и го испразни пиштолот во сликарот.
„Свето проклето“ од Јован Стрезовски (1978)
Го облекол кожувот, ја зел секирата под кожув, го пикнал пиштолот в пазува, ги префрлил дисаѓите преку рамо, божем се токми за на пазар во Прилеп, и излегле со ајдутинот.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)
- Доста беше, - го прибра дедо ми пиштолот во футролата.
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)
Кога дојде да ме бакне пред спиење, ми стана жал за неа што се грижи и што се плаши да има пиштол в куќа.
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)
Кметот ги остави полковниците и стрчна напред: застана пред вратата на црквата, спука со пиштолот во воздух и почна да вика: - Стој!
„Злодобро“ од Јован Стрезовски (1990)
Твојот евтин мал пиштол во хотелот „Нова Ружа“. Хромот почна да се лупи.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)
Сега го држам твојот пиштол во рака, во џебот од јакната, а рацете ми се чинат толку далечни. Одвоени.
„МАРГИНА бр. 3“ (1994)
Така таа се вратила до Фред и го вперила пиштолот во него.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
” Валери била збунета - не знаела дали да пука во него или не - затоа отишла и го повикала лифтот, а тогаш пак се вратила во аголот каде се наоѓал Фред и повторно го вперила пиштолот во него. 228 Margina #17-18 [1995] | okno.mk Токму кога се чинело дека конечно ќе пукне, се отворила вратата од лифтот и Фред рекол: “Еве го лифтот.
„МАРГИНА бр. 17-18“ (1995)
Провери го каменот, пред да ја отклучиш вратата проверуваш да нема скршени прозорци и си го чуваш пиштолот во фиоката покрај креветот. ќе му кажам да ми даде уште една шанса.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Си го чуваш пиштолот во фиоката до креветот.
„МАРГИНА бр. 32-33“ (1996)
Кога дојдоа до мене на два метри, командантот на ОЗНА го погодија балистите право во устата, тој го имаше пиштолот в раце и тој му падна.
„Три жени во три слики“ од Ленче Милошевска (2000)
Можеби евентуално со шише в рака, можеби со пиштол во уста, можеби никако. 04.08.1999.
„Три напред три назад“ од Јовица Ивановски (2004)
Откако го виде безгрижното лице на Томо на прсти излезе и со пиштолот во раце ѝ за’ржа на жена си.
„Последната алка“ од Стојан Арсиќ (2013)