пиштол (имн.) - гол (прид.)

Се разбуди пиштол гола.
„Азбука и залутани записи“ од Иван Шопов (2010)