пиштол (имн.) - скриен (прид.)

Сите ги прегледуваа пушките и пиштолите скриени од очите на Суља зад големите карпи, држејќи цела редица врски со очите еден во друг.
„Калеш Анѓа“ од Стале Попов (1958)