пиштол (имн.) - натаму (прил.)

Максим го вперува пиштолот натаму во прозорецот, но не стрела, чека.
„Потковица на смртта и надежта“ од Миле Неделкоски (1986)