пиштол (имн.) - нерешителен (прил.)

Го држам пиштолот нерешително.
„Прва љубов“ од Јован Стрезовски (1992)