пиштол (имн.) - уште (прил.)

Пиштолот уште ми чади в раце. Валтер.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)