пиштол (имн.) - не (чест.)

- За пиштол не грижи се! Ќе добиеш и пиштол и шмајзер.
„Волшебното самарче“ од Ванчо Николески (1967)