пиштол (имн.) - ќе (чест.)

Е, тогаш да имав пиштол ќе го застрелав ко гавран.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Си помислив на пиштолот – барем да им го дадев на нашите, овде сум готова и пиштолот ќе ми го земат.
„Три жени во три слики“ од Ленче Милошевска (2000)