плунка (имн.) - в (предл.)

Не знам кога ми се врати одново плунката в уста.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)
Си ја собираш и плунката в уста.
„Небеска Тимјановна“ од Петре М. Андреевски (1988)