плунка (имн.) - во (предл.)

- Срам?... - глуво праша Нумо, плукна и со обете раце, подигајќи ја дрвената нога, почна да ја гнете плунката во црвеницата.
„Постела на чемерните“ од Петре Наковски (1985)
Се смеел збунето шмркајќи и со кисела плунка во устата и Адам Лесновец оставајќи ја ластегарката и вадејќи го од појас чеканот.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)
Замислете ги следниве активности: I голтнете ја плунката во вашата уста; II земете чаша со вода: напијте се и голтнете; III плукнете во неа, голтнете ја плуканката и водата; IV напијте се малку вода: плукнете ја назад, напијте се, и голтнете сѐ.
„МАРГИНА 22“ (1995)
Свесни сме за разликата меѓу плунката внатре во нечија уста, и некоја плунка во просторот, пет сантиметри вон устата.
„МАРГИНА 22“ (1995)