плунка (имн.) - низ (предл.)

- ми се потсмевна повторно, исцедувајќи тенок млаз плунка низ двата средни заба од кои едниот му беше малку поткршен на аголот.
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)
Пред да стигнам на договореното место, ми усчеа да исцедам тенок и остар млаз плунка низ предните два заба.
„Јас - момчето молња“ од Јагода Михајловска Георгиева (1989)