прашина (имн.) - ги (зам.)

Неколкугодишна прашина ги покриваше дрвените седишта.
„Билјана“ од Глигор Поповски (1972)