прашина (имн.) - го (зам.)

Врисокот повторно одекнува заглушувачки, облак од прашина го замаглува видикот...
„Поетски блесок“ од Олга Наумовска (2013)