рог (имн.) - ѓавол (имн.)

„Сѐ што е со рог ѓавол е. И јарец и човек. Појдете по мене.
„Тврдоглави“ од Славко Јаневски (1990)