слава (имн.) - бог (имн.)

И говориле: „Слава Богу, излегла жената жива от водата, и дете бело и красно лицето му.“
„Избор“ од Јоаким Крчовски (1814)