сон (имн.) - са (прид.)

Петро мори, кој ти чепкаше во сонот са нојќ?
„Исчезнување“ од Ташко Георгиевски (1998)