тип (имн.) - извлече (гл.)

Тогаш типот извлече женска шапка од џебот и ја стави на мојата глава.
„МАРГИНА бр. 15-16“ (1995)